Rook- en warmteafvoer

Bij het ontwerpen van gebouwen dient de veiligheid van de gebruikers een belangrijke plaats in te nemen. Daarbij mag een goede brandbeveiliging niet ontbreken. Het is echter niet het vuur zelf dat het grootste probleem veroorzaakt, maar de vrijkomende hete rookgassen (1.200° C). Bij een niet-totale brand is de schade die wordt veroorzaakt door rookgassen dan ook vele malen groter dan de schade die door het vuur zelf wordt veroorzaakt. Met een Licotec RWA-systeem kan dit voorkomen worden.

Ventilatie

Ventilatie in openbare ruimtes en bedrijfsgebouwen wordt toegepast om een zo goed mogelijk binnenklimaat te creëren. Goede ventilatie betekent het afvoeren van vervuilde en afgewerkte lucht en gedoseerde toevoer van verse buitenlucht.

De Licotec rook- en warmteafvoereenheden (zie hieronder) kunnen ook worden toegepast als natuurlijke ventilatievoorziening. Deze worden zo uitgevoerd dat ze automatisch en met voorrang worden geopend in geval van alarm.

02
03
04